Ievads

Bencha Muude SIA, ar reģistrācijas Nr.42403044941, juridiskā adrese "Parku mājas"Kārsavas novads, Mežvidu pagasts, Otrie Mežvidi, LV-5737, faktiskā adrese  "Kantora ēka" Otrie Mežvidi, Mežvidu pagasts, Kārsavas novads LV-5737 ir internetveikala (www.benchamuude.lv; turpmāk: Internetveikals) pārvaldnieks.

Lietotājs ir iepazinies ar šiem Lietošanas noteikumiem un tiem piekrīt.

1.Internetveikals

1.1E-veikals ir internetveikals, ko izveidoja un pārvalda  SIA Bencha Muude, kur  SIA Bencha Muude pārdod internetveikala lietotājam (turpmāk tekstā: Klients) preci (turpmāk tekstā: Prece).

1.2.Internetveikala klientu apkalpošana un atbalsts: internetveikala klientu atbalsta telefona nr. 29276621 (darba dienās no 9.00 līdz 17.00) un e-pasta adrese [email protected]

Klientu atbalsts ir slēgts svētku dienās un brīvdienās.

2.Vispārīgie noteikumi. Distances līgums.

2.1.Lietošanas noteikumi regulē tiesiskās attiecības starp Klientu un SIA Bencha Muude. Noteikumi uzskatāmi par distances līgumu starp Klientu un  SIA Bencha Muude, kas attiecas uz Preču iegādi no Internetveikala.

2.2.Ja Klients iegādājas Preces Internetveikalā www.benchamuude.lv, ir uzskatāms, ka Klients ir iepazinies ar šiem Lietošanas noteikumiem un tiem piekrīt.

2.3. Bencha Muude patur tiesības jebkurā brīdī vienpusēji grozīt un papildināt Lietošanas noteikumus. Par izmaiņām Klients tiek informēts Internetveikalā www.benchamuude.lv vai pa e-pastu.

3.Prece un cena

3.1.Attēliem ir informatīvs raksturs. Internetveikalā attēlos redzamās Preces pēc to krāsas, lieluma, formas vai citiem parametriem dabā var atšķirties no attēlos redzamajām precēm.

3.2.Visas Preču cenas ir norādītas eiro valūtā

3.3.Piegādes maksa (ja tāda ir) tiek norādīta atsevišķi pirms pasūtījuma apmaksas.

3.4.Bencha Muude patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma vienpusēji mainīt Preču piedāvājumu, cenas, kā arī piemērot precēm atlaides. Preces tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā pasūtījuma veikšanas brīdī, izņemot gadījumos, kad Precei norādīta neparieza cena tehniskas kļūdas vai sistēmas bojājumu dēļ.

3.5.Ārkārtas situācijā, kad pēc pasūtījuma noformēšanas (atbilstoši Lietošanas noteikumu 4.9 punktam) neparedzētu apstākļu dēļ SIA Bencha Muude nevar nodrošināt interneta veikalā www.benchamuude.lv iegādātās Preces piegādi, Bencha Muude apņemas piedāvāt līdzīgu produktu. Ja, pasūtītā Prece tiek aizvietota ar citu preci, kuras cena ir zemāka par pasūtīto Preci, Bencha Muude atgriež radušos starpību uz Klienta bankas kontu 14 darba dienu laikā. Gadījumā, ja Preces cena ir augstāka, Klienta pienākums ir veikt piemaksu trūkstošās summas apmērā.

3.6.Preču cenas un atlaides var atšķirties no mazumtirdzniecības preču klāsta, cenām un atlaidēm.

3.7.Bencha Muude ir tiesības atteikt pārdot internetveikalā pasūtītās Preces, informējot par to Klientu, gadījumā, ja Prece vairs nav pieejama, kā arī gadījumos, ka Līgumu noslēdz persona, kurai nav tādu tiesību saskaņā ar šo regulu.

3.8.Produkti, kas tiek rādīti internetveikalā, parasti ir pieejami. Šo produktu pieejamība nav garantēta, jo tā var būt nepareiza iespējamo tehnisko problēmu dēļ.

4.Pasūtījuma noformēšana

4.1.Lai veiktu pirkumu Internetveikalā, klientam ir jāveic Preču pasūtījums.

4.2.Klients var veikt pasūtījumus Internetveikalā var gan piereģistrējoties, gan arī nereģistrētie lietotāji. Ja Klients izveido savu lietotāja kontu internetveikalā (turpmāk - Bencha Muude konts), klientam ir iespēja pievienoties Internetveikalam autorizējoties. Lai reģistrētu kontu, Klientam jāaizpilda attiecīgais reģistrācijas pieteikums un jāpiekrīt Lietošanas noteikumiem.

4.3.Lai iesniegtu pasūtījumu, atbilstošās Preces jāpievieno grozam un jānospiež poga "Apstiprināt pasūtījumu".

4.4.Papildus, Klientam jāizvēlas piegādes veids un ja nepieciešams jāievada piegādes adrese, kā arī jānorāda vārds, epasts un telefona numurs.

4.5.Bencha Muude nav atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem vai citām sekām, kas rodas no nepareiziem datiem, kurus Klients norādījis pasūtījumā.

4.6.Pirkuma apmaksa ir iespējama naudas norēķina veidos kuri ir norādīti Internetveikalā. Klients pirms maksājuma veikšanas pārbauda, vai pasūtījumā redzamie Produkti, to daudzums un cenas atbilst viņa velmei.

4.7.SIA Bencha Muude nosūta Klientam automātisku e-pastu ar Pasūtījuma apstiprinājumu. Ja Klients pamana pasūtījuma apstiprinājuma ziņojumā kādas kļūdas (nevēlamās preces, daudzumus utt.), Klientam nekavējoties jāsazinās ar Bencha Muude klienta atbalstu pa tālruni 29276621 vai pa e-pastu: [email protected]

4.8.Pēc maksājuma veikšanas, pasūtījums tiek uzskatīts par iesniegtu un tiek veikta Preču komplektācija.

4.9.Gadījumā, ja pēc pasūtījuma veikšanas, Bencha Muude nevar piegādāt pasūtīto produktu vai vēlamo daudzumu, Bencha Muude ir tiesīgs pēc sava ieskata vai konsultējoties ar Klientu nomainīt preci pret līdzvērtīgu.

4.10.Gadījumā, ja Preci nav iespējams aizvietot vai nomainīt ar citu, vai ja saņemot Preci, Klientu neapmierina šāda apmaiņa, Klients ir tiesīgs no pasūtījuma atteikties un nauda tiks atgriezta un Klienta bankas kontu 14 darba dienu laikā. 4.11.Bencha Muude ir tiesīgs atteikties no pasūtījuma izpildes, paziņojot par to Klientam un norādot atcelšanas iemeslu. Gadījumā, ja Bencha Muude neizpilda pasūtījumu, Klientam tiek atgriezta nauda 14 darba dienu laikā.

5.Naudas atgriešana

5.1.Summas, kas tiek atmaksātas, pamatojoties uz Punktu 3.5. un 4.10., tiek ieskaitītas Klienta norādītā bankas kontā. Visas summas, ko SIA Bencha Muude atgriež Klientam, tiek ieskaitīti Klienta bankas kontā.

5.2.Transporta izmaksas netiek atgrieztas.

6.Apmaksas iespējas un atgriešanas iespēja

6.1.Pasūtījumu Internetveikalā varat veikt ar Visa, Visa Electron, MasterCard vai American Express bankas kartēm; saņemt rēķinu e-pasta un veikt bankas pārskaitījumu vai maksāt saņemot preci veikalā uz vietas. Pasūtījuma izmaksām var tikt pieskaitītas pakalpojuma izmaksas saskaņā ar līgumu, kas noslēgts starp Klientu un banku vai kredītkartes izsniedzēju. Ja vēlaties veikt kādas izmaiņas Jūsu pasūtījumā, lūdzu nekavējoties sazinieties ar mums pa e-pastu [email protected] vai pa tālruni +371 29276621. Var gadīties, ka mēs nevaram precizēt Jūsu pasūtījumu, tādēļ jau iepriekš atvainojamies par sagādātajām neērtībām, taču centīsimies darīt visu iespējamo, lai Jums palīdzētu. Mēs nonododam kredītkartes vai cita maksājuma informāciju trešajām personām, izņemot maksājuma apstrādi par pasūtītajām precēm kā noteikts likumā.

6.1.1.Rēķins- klientam ir iespēja apmaksāt pasūtījumu ar pārskaitījumu, kas tiek nosūtīts uz klienta norādīto  e-pastu

6.1.2.Maksāt caur bankas saitēm - klients var maksāt, izmantojot  piedāvātās bankas saites. Pēc pasūtījuma apstiprināšanas klients tiek nosūtīts uz maksājuma noformēšanas lapu, lai pabeigtu pasūtījumu. 

6.2.Maksājumu apstrādi nodrošina maksājumu platforma makecommerce.lv, tāpēc mūsu uzņēmums maksājumu izpildei nepieciešamos personas datus nodod platformas īpašniekam Maksekeskus AS.”

6.3.Visas naudas atgriešanas, ko SIA Bencha Muude veic, tiek pārskaitīti caur bankas kontu.

6.4.Klienta pasūtījums un rēķins tiek anulēts ja nav saņemta apmaksa 2 dienu laikā pēc rēķina izrakstīšanas.

7. Pasūtījuma piegāde un nodošana

7.1.Pasūtījuma piegāde tiek veikta tikai Internetveikalā noradītos veidos. Ja nepieciešams cits piegades veids, par to atsevišķi jāvienojas ar SIA Bencha Muude zvanot pa tel.29276621 vai rakstot uz e-pastu [email protected]

Klients arī apzinās, ka izņēmuma gadījumos (Force majeure) preču piegāde var aizkavēties.

7.2.Klientam ir pienākums pirms pasūtījuma iesniegšanas pārbaudīt kontaktinformācijas pareizību, lai izvairītos no kavējumiem un pārpratumiem, piegādājot preces. Pārdevējs nav atbildīgs par jebkādiem kavējumiem vai pārpratumiem, piegādājot preces, ja kavēšanās vai pārpratums ir saistīts ar neprecīzu vai nepareizu informāciju, ko Klients sniedzis pasūtījuma veidlapā.

7.3.Pirms Preču piegādes kurjers sazināsies ar Klientu, izmantojot telefona numuru, ko Klients ir norādījis  SIA Bencha Muude.

7.4.Preces bojājumu vai zaudējumu risks tiek nodots Klientam pēc pasūtījuma saņemšanas.

7.5.Pēc Preču saņemšanas Klients vai viņa pārstāvis pārbauda Preču atbilstību pasūtītajam un paraksta rēķinu, pavadzīmi vai citu nodošanas/pieņemšanas dokumentu, ko Preču piegādes brīdī kurjers uzrāda. Preču neatbilstības gadījumā Klients nekavējoties sazinās ar SIA Bencha Muude caur epastu [email protected] vai tālruņa nr.29276621

7.6.Pasūtījuma piegādes laiks ir atkarīgs no produkta izgatavošanas laika un pieejamības. Maksimālais piegādes laiks noliktavā esošiem produktam ir 1-14 dienas.

Pārdevējs nogādās Preces klientam termiņā, kas norādīts pie produkta informācijas. Šie termiņi nav piemērojami, ja Prece nav pieejama un Klients ir informēts par pasūtīto preču neesamību.

7.7.No pasūtījuma nodošanas brīža Kurjeram, kurjera uzņēmums ir atbildīgs par sūtījuma piegādi. Piegādes brīdī Klientam ir pienākums pārskatīt sūtījuma stāvokli ar Pārdevēju vai viņa pilnvaroto pārstāvi. Ja Klients paraksta saņemšanas dokumentus (piegādes pavadzīmes), tiek uzskatīts, ka paka ir atbilstošā stāvoklī.

7.8.Klients var izvēlēties starp dažādiem Preču piegādes veidiem. Preces piegāde ir atkarīga no Klienta izvēlētā piegādes veida.

NB! Lūdzu, ņemiet vērā, ka piegādes laiks izpārdošanu laikā var būt ilgāks nekā parasti!

8.Atteikuma tiesības un preču atgriešana

8.1.Ja Klients ir patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē (fiziskā persona, kas iegādājas preci nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību), tad noteiktā kārtībā Klients (patērētājs), nesniedzot nekādu pamatojumu, var izmantot atteikuma tiesības, 14 kalendāro dienu laikā no preces/preču piegādes brīža atkāpties no pirkuma līguma, iesniedzot SIA Bencha Muude iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu, nosūtot atteikuma iesniegumu uz e - pastu [email protected], iesniegumā norādot rēķina numuru un preces nosaukumu, no kura Klients vēlas atteikties.

Nav iespējams atteikties no preces, kas ir īpaši klientam dizainera veidota un izgatavota pēc Klienta velmēm un prasībām.

8.2.Pēc iesnieguma par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīšanas Klients nogādā Preci uz SIA Bencha Muude adresi ne vēlāk kā 14 dienu laikā. Preces atpakaļatdošanas tiešās izmaksas sedz Klients. SIA Bencha Muude nenes atbildību, ja prece tiek salauzta, saplēsta un bojāta klienta vainas dēļ. Ja Klients izmanto atteikuma tiesības un Prece ir nogādāta uz SIA Bencha Muude adresi nelietota un bez bojājumiem SIA Bencha Muude apņemas veikt naudas atmaksu 14 dienu laikā.

8.3.Atpakaļ sūtāmai Precei jābūt tādā pašā stāvoklī, kādā tā bija saņemšanas brīdī. Tā nedrīkst būt lietota vai bojāta un tai jābūt oriģinālajā iepakojumā, ar nenoplēstām etiķetēm.

8.4.Gadījumā, ja atgrieztās preces stāvoklis ir bojāts, kas radies nepareizas lietošanas rezultātā atpakojot Preci un pārbaudot, Klientam ir pienākums atlīdzināt radušos zaudējumus. . Gadījumos, kad atgrieztā Prece ir bojāta vai lietota, Pārdevējam ir tiesības atteikties no Preces pieņemšanas.

8.5.Ja Klients ir atteicies no līguma un atgriezis Preci, SIA Bencha Muude 14 dienu laikā no Produktu pieņemšanas atgriež Klientam Preču izmaksas.

8.6.Klients var nogādāt atgriežamās preces uz SIA Bencha Muude juridisko adresi. Pēc preču saņemšanas Internetveikals nosūtīts Klientam apstiprinājumu par Preces saņemšanu.

8.7.Nelietotu preci var aizstāt tikai ar tā paša produkta citu izmēru vai krāsu.

8.8.Attiekumu gadījumā, Pārdevējs atgriež Klientam saskaņā ar Līgumu saņemto summu, ieskaitot piegādes izmaksas. Ja Pasūtījums tiek daļēji atgriezts un pasūtījumam ir pievienotas piegādes izmaksas, Pārdevējs var atgriezt piegādes izmaksas proporcionāli atgriezto produktu skaitam.

9.Pieteikums par neatbilstošu preci

9.1.Klients ir tiesīgs pieteikt prasījumu SIA Bencha Muude par preces neatbilstību līguma noteikumiem.

9.2.SIA Bencha Muude nenes atbildību par Preces neatbilstību līguma noteikumiem, kas izriet no Klienta darbībām un / vai bezdarbības, ieskaitot Preču nepareizu lietošanu vai nepareizu uzglabāšanu (uzglabāšanas nosacījumu neievērošana).

9.3.Klients iesniedz prasījuma pieteikumu SIA Bencha Muude 14 dienu laikā no dienas, kad saņēmis preci, nosūtot informāciju uz epastu [email protected] Ja kļūst skaidrs, ka prece ir bojāta, nekavējoties pārtrauciet preces lietošanu

9.4.Sūdzību var iesniegt pa e-pastu [email protected] vai noformēt pretenziju Bencha Muude birojā klātienē. Pieprasījumā jāiekļauj Klienta vārds un kontaktinformācija, sūdzības iesniegšanas datums, Precei atklātais defekts un prasības saturs, kā arī jāiekļauj pirkuma apliecinājums (čeks vai rēķins).

9.5.Gadījumā, ja Klients nepiekrīt SIA Bencha Muude piedāvātajam risinājumam, Klientam kurš ir patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē (fiziskā persona, kas iegādājas preci nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību), ir iespēja īstenot un aizsargāt savas patērētāja likumīgās tiesības Patērētāju tiesību aizsardzības likumā un ar to saistītajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

9.6.Precei ir 2 gadu garantija, atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likumam.

9.7.Visas sūdzības tiks izskatītas pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc sūdzības saņemšanas.

9.8.Pārdevējs nav atbildīgs par bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas rezultātā, kā arī par piegādes kavējumiem, ja to izraisījuši apstākļi, kas nav atkarīgi no Pārdevēja.

9.9.Pārdevējs neatlīdzina Klientam izdevumus Preču neatbilstības vai defektu gadījumā, un nav atbildīgi par defektiem, kas radušies Preču nepareizas lietošanas rezultātā, t.sk. tehniskās kopšanas norādījumu neievērošanas dēļ, ja produkta vērtība ir samazinājusies sakarā ar dabisku nolietojumu, ko izraisījusi parastā lietošana, un gadījumā, ja netiek uzrādīts pirkuma apliecinošs dokuments.

10.Privātuma politika

10.1.Attiecības starp Klientu un SIA Bencha Muude regulē šie Lietošanas noteikumi, kā arī Latvijas Republikas tiesību akti. Rodoties zaudējumiem, vainīgā puse atlīdzina otrai pusei tiešos zaudējumus.

10.2.Klients ir pilnībā atbildīgs par reģistrācijas veidlapā norādīto datu pareizību. Ja Klients reģistrācijas formā norādījis neprecīzus vai nepareizus datus, SIA Bencha Muude nav atbildīgs par datu nepareizību un no tā izrietošajām sekām un ir tiesīgs pieprasīt no Klienta tiešo zaudējumu kompensāciju.

10.3.Reģistrējoties Internetveikalā www.benchamuude.lv iegūst individuālus reģistrācijas datus (lietotājvārdu un paroli). Klients ir atbildīgs par savu reģistrācijas datu drošību. Lietotājs apņemas uzglabāt un nenodot trešajām personām savus reģistrācijas datus.

10.4.Ja Klientam rodas aizdomas par to, ka viņa reģistrācijas datus varētu būt ieguvusi trešā persona, Klientam ir nekavējoties jāinformē par to SIA Bencha Muude un jānomaina parole.

11.Klientu datu apstrāde

11.1.Klients sniedz Pārdevējam skaidru un informētu piekrišanu viņa personas datu apstrādei.

11.2.Datu apmaiņa starp Klientu, bankām un karšu maksājumu centru tiek šifrēta, kas nodrošina Klienta personas datu un bankas datu drošību. Maksājums tiek veikts ārpus Interneta veikala vides, drošā maksājuma vidē attiecīgajā bankā vai pie pakalpojumu sniedzējā. Interneta veikalā nav pieejama informācija par Klienta bankas datiem un kredītkartes informāciju.

11.3.Klienta sniegtie personas dati tiek apstrādāti, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteiktās prasības un citu Latvijas Republikas tiesību aktus, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību.

11.4.Apstrādājamie personas dati ir dati, kurus SIA Bencha Muude prasa no Klienta reģistrējot kontu un / vai veicot pasūtījumu (vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, norēķinu konta numurs, iepirkuma grozu saturs un pirkumu vēsture)

11.5.SIA Bencha Muude apstrādā Klienta personisko informāciju pasūtījumu izpildei (t.sk.ar pasūtījumu saistīto ziņojumu nosūtīšanai), apmaksu veikšanai, preču piegādei un personīgo piedāvājumu sagatavošanai.

11.6.Atbildīgs par Klientu datu apstrādi ir Bencha Muude SIA, ar reģistrācijas Nr.42403044941, adrese Kārsavas novads, Mežvidu pagasts, Otrie Mežvidi, LV-5737

11.7.SIA Bencha Muude apņemas neizpaust Klienta personas datus trešajām personām, izņemot gadījumos:

11.7.1.Kurjera pakalpojumu sniedzējam, ciktāl tas nepieciešams Preču piegādei Klientam vai pakalpojuma lietošanai;

11.7.2.Partneriem, kas nodrošina Preču piegādi Klientam vai sniedz citus ar pasūtījumu izpildi saistītos pakalpojumus (vārds, adrese un telefona numurs).

11.8.Gadījumos, kas paredzēti 11.5.1. Un 11.5.2. punktā, Klienta personas datus apstrādā vienīgi, lai izpildītu pasūtījumu, un pilnvarotie partneri nodrošina tādu pašu personas datu aizsardzības līmeni, kā SIA Bencha Muude.

11.9.Klientam ir tiesības jebkurā laikā pārskatīt viņa personas datus un pieprasīt labot vai dzēst šos datus, ja vien likumā nav noteikts citādi.

11.10.Ja Klients ir izteicis interesi saņemt Bencha Muude jaunumus un / vai personīgos piedāvājumus, Klients ir tiesīgs tos atcelt, nosūtot attiecīgo paziņojumu SIA Bencha Muude uz e-pastu [email protected]

11.11.Tirgotājs ir atbildīgs par personas datu apstrādi. Tirgotājs nosūta nepieciešamo personisko informāciju, lai apstrādātu maksājumus pilnvarotam datu apstrādātājam Paysera.

11.12.Mēs saglabājam jūsu datus uz nenoteiktu laiku vai līdz brīdim, kad Klients pieprasa savākto datu dzēšanu.

11.13.Maksājumu apstrādi nodrošina maksājumu platforma makecommerce.lv, tāpēc mūsu uzņēmums maksājumu izpildei nepieciešamos personas datus nodod platformas īpašniekam Maksekeskus AS